Mutation events at the insulin minisatellite

Genotypes of donors

Donor 1

Progenitor  ID40.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
Progenitor  IIIA152.2  
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB

Donor 2

Progenitor  ID42.4     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
Progenitor  IIIB145.1  
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFACAAACACAAAAFCAAAFACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB

Donor 3

Progenitor  ID44.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
Progenitor  ID44.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Back to the top

Somatic (blood DNA) mutants

Donor 1

Deletion mutations from class I progenitor

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB

B1-38.1     
CBo--FAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
B1-38.2*    
CBoBoF--AAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
B1-38.3*    
CBoBoF--AAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
B1-38.4*    
CBoBoF--AAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
B1-33.1     
CBoBoFAFAAACAC-------AAAABAAABABCAAAFBBB
B1-35.1     
CBoBoFAFAAACACAA-----AAAABAAABABCAAAFBBB
B1-38.5     
CBoBoFAFAAACACAAA--ACAAAABAAABABCAAAFBBB
B1-35.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAF-----ABAAABABCAAAFBBB
B1-33.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAA-------ABCAAAFBBB
B1-34.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABA------BBB
B1-32.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABAB--------
B1-38.6     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABC--AFBBB
B1-37.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAF---

Simple duplications of class I progenitor

B1-44.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAB
                                      
AAABABCAAAFBBB

B1-42.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBB
                                                 
BBB

Complex duplications of class I progenitor

B1-75.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAA
                         
CAA---------BAAABABCAA
                         
CAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB

Deletion mutations from class III progenitor

Progenitor  
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAADAAAADAABoHBBB
B1-67.1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABA-------------------------------------------------------------------------------------AABAADAAAADAABoHBBB

Back to the top

Germline (sperm DNA) mutants

Class I deletion mutations

Donor 1

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB

S1-10.1     
C------------------------------BCAAAFBBB
S1-24.1     
CB----------------FACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.1     
CBoB--AFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-37.1* |  
CBoBoF---AACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-37.2* |  
CBoBoF---AACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.2*  | 
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.3*  | 
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.4*  | 
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.5*  | 
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.6* |  
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAFAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.7* |  
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAFAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.8* |  
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAFAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.9     
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAAAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-38.10    
CBoBoFAFAAACACAAAA--CAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-34.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACA------oBABCAAAFBBB
S1-36.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAA----ABABCAAAFBBB
S1-38.11    
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA--AABABCAAAFBBB
S1-33.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABA-------AAFBBB
S1-34.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAA------AAFBBB
S1-35.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAA-----AAFBBB
S1-32.1*    
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABA--------B
S1-32.2*    
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABA--------B

Donor 2

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

S2-40.1     
CBoBoF--AAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-39.2     
CBoBoFAFAA---CAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.2*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.3*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.4     
CBoBoFAFAAACACAA--FACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.5*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAFAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.6*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAFAFAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.7     
CBoBoFAFAAACAC--AAFAFAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-40.8     
CBoBoFAFAAACACAAAA--CAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-35.1* |  
CBoBoFAFAAACACAAAA-------BAAAABABABCAAAFBB
S2-35.2* |  
CBoBoFAFAAACACAAAA-------BAAAABABABCAAAFBB
S2-37.1*  | 
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA-----BABABCAAAFBB
S2-37.2*  | 
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA-----BABABCAAAFBB
S2-37.3*  | 
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA-----BABABCAAAFBB
S2-33.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA---------BCAAAFBB
S2-40.9     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAA--BABABCAAAFBB
S2-40.10*   
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAA--BABCAAAFBB
S2-40.11*   
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAA--BABCAAAFBB

Donor 3

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

S3-36.1     
CBoBoFAFAAA--------FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-24.1     
CBoBoFAFAAA--------------------BABABCAAAFBBB
S3-42.1*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.2*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.3*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.4*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.5*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.6*    
CBoBoFAFAAAC--AAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-30.1     
CBoBoFAFAAACA--------------AAAABABABCAAAFBBB
S3-41.1     
CBoBoFAFAAACA?A---AFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-42.7     
CBoBoFAFAAACACAA--AFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-23.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAF---------------------BBB
S3-36.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAA--------BABCAAAFBBB
S3-35.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAA---------BCAAAFBBB
S3-32.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAA------------AAFBBB
S3-42.8     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABA--ABABABCAAAFBBB
S3-35.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAAB---------BBB

Back to the top

Class III deletion mutations

Donor 1

Progenitor  
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
S1-74.1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAA-----------------------------------------------------------------------------AAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
S1-64.1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA---------------------------------------------------------------------------------------EAAABAABCAFAAAAFAABoHBBB
S1-15.1     
CBoBACAACAoAo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BB

Donor 2

Progenitor  
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFACAAACACAAAAFCAAAFACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
S2-70.1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACEC---------------------------------------------------------------------------AAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
S2-58.1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFA---------------------------------------------------------------------------------------AAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB


Back to the top

Simple duplications

Donor 1

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-44.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA
                                 
AAAABAAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-43.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAA
                                      
AAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-42.1     
CBoBoFAFAAACAC
                        
ACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB

Donor 2

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-54.1*    
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAA
                       
CACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-54.2*    
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAA
                       
CACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-49.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABAB
                                      
AAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-48.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAA
                                    
ABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-47.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAF
                                               
CAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-46.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABAB
                                           
ABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-45.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAAB
                                   
AABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-45.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABA
                                           
ABABCAAAFBB

Donor 3

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-65.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAA
                 
FAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-65.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFAC
             
BoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-62.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAA
                         
CAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-59.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABAB
                                 
CAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-54.1*    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAAB
                                       
AAAAB
                                       
AAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-54.2*    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAAB
                                       
AAAAB
                                       
AAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-54.3     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAA
                               
FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-53.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAA
                             
AAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-52.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAA
                                           
BABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-51.1*    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABA
                                      
BAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-51.2*    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABA
                                      
BAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-51.3*    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABA
                                      
BAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-51.4     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAAB
                                
ACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-50.1     
CBoBoFAFAAACAC
                    
AAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-49.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAAB
                                       
AAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-49.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABAB
                                         
AABABABCAAAFBBB


Back to the top


Complex intra-allelic duplications

Donor 1

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-68.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAA
                   
FAAACACAAAACACAAAABAAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-67.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAA--BCAAAFB
                                    
AB---BABCAAAF
                               
BAAABCAAAFBABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-60.1     
CBoBoFAFAAACACAAAA
                         
AAAAAFACAAAA
                      
AAAAAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-52.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABA--BAB
                                    
ABA--BAB-AA
                                  
AAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-47.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA---ABAB
                                  
AAABAAABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-44.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABABCAAAFBB
                                           
BCA----BB

Donor 2

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABA--BCAAAFBB
S2-80.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABABC
                                     -
AAAABABABABC
                          
AAAAFACAAAABAAAABABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-57.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFAACAAF
                           -
AAFAAFAA
                              
CACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-57.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA
                 
AAFAA-C-CAAAAF---AAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-54.3     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAA
                   
F-----CAAAAFAFAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-54.4     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABA
                        
AAAAAAFACAAAA----------CAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-49.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABAB
                                      
AAAABA--BCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-49.3     
CBoBoFAFAAACACAAAAFAC-AAABAAA-B
                                  
AAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-48.2     
CBoBoFAFAAACAC
                       
CA-AAAA
                         
C-AAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-48.3     
CBoBoFAFAAACA-AAAA
                       
CACCAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-48.4     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAA
                                
CAAAABAA--BABABCAAAFBB

Donor 3

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-109.1    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFB
            
AAoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFB
                                
A-AAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-100.1    
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAA
                       
CA--------CAAAABAAAA
                       
CA--------CAAAABAAAA
                       
CA--------CAAAABAAAA
                       
CACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-93.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAA
                            
AAAFACAAAABAAAA
                         
CAAAA
                         
CAAAAAAAC
                              
AF
                           
AAAAFAAAA
                         
CAAAAAAAA
                               
FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-90.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABAB
                                  
AAAABAAA-B
                                 
CAAAABAAAABABAB
                                         
AABAB
                                        
AAAB
                                 
CAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-90.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABAB
                                      -
AAAABABABC
                             
AAFACAAA
                             
AAFACAAAABAAAABABAB
                                       
AAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-89.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABBAAAFAABA
                                                  
AAF
                                                  
AAFAABA
              o
BoFAFAAA--------FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-88.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAAAABAA
                                 
CAAAA-AAAA-----CAA
                                 
CAAAABAAAA
                                    
AABAAA-BA
                                  
AAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-86.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAAB
                            
AAAFACAAAAB
                            
AAAFACAAAAB-----ABABCAAAF
                            
AAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-86.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABAB
                                      
BAAAAA
                          
AAAAAFA
                        
ACAAA--F
                       
CACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-83.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABA
                               
FACAA--BAAAA
                               
FACAAAA-AAAABAB
                                
ACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-78.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAA
                                      
BAAAA
                                
CAAAAAB
                                
ACAA--B
                                  
AAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-77.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABA
                               
F----AABA
                    
AAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-73.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAA
                                           
BABABCAAA
                                      
BA---BABABCAAA
                                           
BABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-72.1     
CBoBoFAFA----CAAA
                       
CACAAA
                       
CAACAA
                   
FAAACAACAA
                   
FAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABA--BCAAAFBBB
S3-69.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABABCAAA
                               
FACAAAABAAAABABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-67.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAA
                                     
ABA
                                
ACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-67.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAAB
                              
AFACAAA
                              
AFACAAA
                              
AFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-61.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAA
                                               
BCAA
                                      
BAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-60.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABA
                               
FAAAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-60.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABABAABABAB
                                
ACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-55.1     
CBoBoFAFAAACACAAAA
             
BoBoFAFAAACA------FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-54.4     
CBoBoFAFAAACACAAAAA
                              
AF-----AB
                         
CAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-54.5     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAA
                                      
BAAA
                                    
AABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-52.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAA
                        
ACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-52.3     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABC
                                      
BA---BABABCAAAFBBB

Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
S3-50.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAA
                                           
BABABCAAA---B


Back to the top

Inter-allelic mutations

Donor 1

Progenitor  ·····
CEAAABCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFA-----------CAAAABAAABABCAAAFBBB
S1-51.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFAAAEAAACEAAACAAAABAAABABCAAAFBBB

Progenitor  ·····
BCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABA------BCAAAFBBB
S1-46.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAABAAFAAAABCAAAFBBB

Donor 2

Progenitor  ·····
EoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAAB------------------------ABABCAAAFBB
S2-66.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABAAAFACAAAABAAAABAAAAFAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
FACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAA----------------BABABCAAAFBB
S2-58.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAAFAACAAAABAAAAFAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
CAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA--------------BAAAABABABCAAAFBB
S2-56.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAAAAAAAABCAAAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
AAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAAB-------------ABABCAAAFBB
S2-55.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABAACAAAAAAFAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
AFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAA------------BAAAABABABCAAAFBB
S2-54.5     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAAFACAAAAAFAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
CEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFB---------B
S2-51.1     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFAACAoAAAAAB

Progenitor  
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECC·····
Progenitor  
CBoBo------FAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB
S2-48.5     
CBoBoBAAAAAFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
AABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAA-----BABABCAAAFBB
S2-47.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAAAAFAABABABCAAAFBB

Progenitor  ·····
ABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
Progenitor  
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABAB----CAAAFBB
S2-46.2     
CBoBoFAFAAACACAAAAFACAAAABAAAABABABoACAAAAAFBB


Back to the top

 


[University Home] [Faculty of Medicine and Biological Sciences Home] [University Search][University Help]



[University Home] [Faculty of Medicine and Biological Sciences Home] [Department of Genetics Home] [Staff member home page] [University Index A-Z][University Search][University Help]
Last updated: 8 September, 2005
Celia A. May
The views expressed in this document are those of the document owner, John D.H. Stead.