Allele diversity at the insulin minisatellite in a UK Type 1 diabetes-associated cohort

Class IC 

189 alleles, 59 different codes

Name       Copies
IC28.1        1     
CBoBoFAFAAAAAAAA----------------BABABC-AAA-BBB
IC30.1        1     
CBoBoFAFAAAAAAAAAA--------------BABABC-AAA-BBB
IC30.2        7     
CBoBoFAFAAAAA--------------BAAA-BABABC-AAAABBB
IC30.3        6     
CBoBoFAFAAAAA--------------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC30.4        1     
CBoBoFAFAAAAAA-------------BAAA-BABABC-AAA-BBB
IC30.5        1     
CBoBoF--AAAAAAAA-----------BAAAABABABC-AA--BBB
IC30.6        3     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAA-----------BABABC-AAA-BBB
IC30.7        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAA----------BABABC-AAA-B-B
IC31.1        1     
CBoBoFAFAAAAAAA-------------AAAABABABC-AAA-BBB
IC31.2       16     
CBoBoFAFAAAAAA-------------BAAA-BABABC-AAAABBB
IC31.3        1     
CBoBoFAFAAAAAA-------------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC31.4        1     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAA-BABABC-AAA-BBB
IC31.5       14     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAA----------BABABC-AAA-BBB
IC31.6        2     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAAA---------BABABC-AA--BBB
IC31.7        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAA-----------BABABCCAAA-B-B
IC32.1        7     
CBoBoFAFAAAAAA-------------BAAAABABABC-AAAABBB
IC32.2        1     
CBoBoFAFAAAAAA-------------BAAAABABABCCAAA-BBB
IC32.3        2     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAA-BABABC-AAAABBB
IC32.4        4     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC32.5        1     
CBoBoFAFAAA----CAAAAAAAA--------BABABC-AAA-BBB
IC32.6       12     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAAA---------BABABC-AAA-BBB
IC32.7        8     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAAA----------BABABCCAAA-B-B
IC32.8        1     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAA-BABABC-AAAABBB
IC33.1        8     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAAABABABC-AAAABBB
IC33.2        1     
CBoBoFAFAAAAAAA------------BAAAABABABCCAAA-BBB
IC33.3        2     
CBoBoFAFAAAAAAAA-----------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC33.4        6     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAAAA--------BABABC-AAA-BBB
IC33.5        2     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAAA----------BABABCCAAA-BBB
IC34.1       10     
CBoBoFAFAAAAAAAA-----------BAAAABABABC-AAAABBB
IC34.2        3     
CBoBoFAFAAAAAAAA-----------BAAAABABABCCAAA-BBB
IC34.3        1     
CBoBoF--AAAAA--CAAAAA------BAAAABABABC-AAAAB-B
IC34.4        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAA------BAAA-BABABC-AAA-BBB
IC34.5        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAA--------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC35.1        1     
CBoBoFAFAAAAAAA-AA---------BAAAABABABC-AAAABBB
IC35.2        1     
CBoBoFAFAAAAAAA-AA---------BAAAABABABCCAAA-BBB
IC35.3        1     
CBoBoFAFAAAAAAA-AAA--------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC35.4        5     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAA------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC35.5        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAA-----BAAAABABABC-AA--BBB
IC35.6        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAA-------BAAAABABABC-AAAAB-B
IC36.1        2     
CBoBoFAFAAAAAAA-AAA--------BAAAABABABC-AAAABBB
IC36.2        2     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAA------BAAAABABABC-AAAABBB
IC36.3        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAA------BAAAABABABC-AAAABoB
IC36.4        2     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAA------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC36.5        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAA------BAAAABABABC-AAAAB-B
IC36.6        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAA------BAAAABABABCCAAA-B-B
IC36.7        1     
CBoBoFAFAAAAAA-CAAAA-------BAAAABABABC-AAA-BBB
IC36.8        1     
CBoBoFAFAAAAAAACAAAA-------BAAAABABABC-AA--BBB
IC37.1        7     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAA------BAAAABABABCCAAA-BBB
IC37.2        2     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAAA-----BAAAABABABC-AAA-BBB
IC37.3        4     
CBoBoFAFAAAAAA-CAAAA-------BAAAABABABC-AAAABBB
IC37.4        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAA---CAAAA-BAAAABABABC-AA--BBB
IC38.1        2     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAAAA-----BAAAABABABC-AAAABBB
IC38.2        6     
CBoBoFAFAAAAAAACAAAA-------BAAAABABABC-AAAABBB
IC38.3       13     
CBoBoFAFAAAAA--CAAA--CAAAA-BAAAABABABC-AA--BBB
IC39.1        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAA--CAAAA-BAAAABABABC-AAAAB-B
IC41.1        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAoACAAAA-BAAAABABABC-AAAAB-B
IC41.2        1     
CBoBoFAFAAAAA--CAAAA-CAAAAABAAAABABABC-AAAAB-B
IC43.1        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAA-CAAAA-BAABAAAABABABCAAAABBB
IC60.1        1     
CBoBoFAFAAAA---CAAAAAAAAAABABABCACAAAAABABABACAAAAABABABCAAABBB

Back to the top

Class ID

511 alleles, 36 different codes

Name       Copies
ID37.1        4     
CBoBoFAFAAAC--AAA---FACAAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID38.1        1     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAAA---BABCAAA-BBB
ID38.2        2     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAA---BABCAAA-B-B
ID38.3        6     
CBoBoFAFAAAC--AAAA--FACAAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID38.4        1     
CBoBoF--AAACACAAAA--FACAAAABAAAA--BABCAAAFB-B
ID39.1        6     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAA---BABCAAA-BBB
ID39.2        1     
CBoBoFAFAAACACAAA---FACAAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID39.3        1     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAA--BABABCAAAFB-B
ID39.4       21     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAAA---BABCAAAFBBB
ID39.5        1     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAAAA--BABCAAAFB-B
ID39.6        8     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAA---BABCAAAFB-B
ID40.1        2     
CBoBoF--AAACACAAAA--FACAAAABAAAABABABCAAAFB-B
ID40.2      112     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID40.3        3     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAAA--BABCAAAFB-B
ID40.4        1     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FA-AAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID41.1        1     
CBoBoFAFAAAC--AAAA--FAFAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID41.2        2     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAAAABABABCAAAFB-B
ID41.3        2     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAA-BABABCAAAFB-B
ID41.4        1     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAAABABABCAA-FB-B
ID41.5       10     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAA---BABCAAAFBBB
ID42.1        2     
CBoBoFAFAAAC--AAAAA-FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID42.2        6     
CBoBoFAFAAAC-CAAAA--FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID42.3        1     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAA-BAAAABABABCAAAFBBB
ID42.4      184     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAAABABABCAAAFB-B
ID42.5        2     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAA-BAAAABABABCAAAFB-B
ID43.1        1     
CBoBoFAFAA-CACAAAAA-FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID43.2        2     
CBoBoFAFAAAC--AAAAAAFACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID43.3        5     
CBoBoFAFAAAC-CAAAAA-FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID43.4        1     
CBoBoFAFAAAC-CAAAAA-FAFAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID43.5       10     
CBoBoFAFAAACACAAAA--FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID43.6        2     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAA-BABABCAAAFBBB
ID43.7        1     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAAABABABCAA-FBBB
ID43.8        1     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAAABABAB-AAAFBBB
ID43.9       37     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAAABABABCAAAFB-B
ID44.1       69     
CBoBoFAFAAACACAAAAA-FACAAAABAAAABABABCAAAFBBB
ID44.2        1     
CBoBoFAFAAACCCAAAAA-FAAAAAABAAAABABABCAAAFBBB


Back to the top

Class IIIA

126 alleles, 73 different codes


Name       Copies
IIIA138.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACAAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAA------------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA------------BAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA138.2     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACAAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACA-CAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA------------BAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA139.1     3     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACAAoACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA------------BAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA143.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA-A-----EAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA143.2     1     
CBoBACAACAoA-----CABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA--AABACEAABCEAAABCEAAAABCAAA-BAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA144.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA---A-AAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA144.2     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABB---AAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAA-BCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA144.3     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oA------A-AAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA145.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA145.2     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAA-CAAABACEAABAEAAABA-AAAABCAAAABAAAAA---BAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA145.3     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAoBACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA------ABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA146.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACAAAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABA-AAAABCAAAABAAAAA---BAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA146.2     5     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABA-AAAABCAAAABAAAAA---BAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA146.3     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAoBACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA-AAAB---AAFAAAAFAABoHBBB
IIIA146.4     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAAAACA--AABAAEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAAB---AAFAAAAFAABoHBBB
IIIA146.5     1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-o---AABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA----AEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA--AABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.2     4     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA--AABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.3     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAA-AAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.4     3     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAA-BAABAAAoAAA------------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.5     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA-AAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA---ABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA147.6     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAAAAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA-AAACAAABACEAABCEAAABCEAAA-BCAAAABAAAAA--ABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.1     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAAB-AABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.2     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAAAAAA--AABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.3     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA--AABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.4     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA-AAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.5     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABA-BAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.6     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.7     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoAAACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHB-B
IIIA148.8     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAA-BAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.9     3     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAA------------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.10    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oA---CAAACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.11    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA--AABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.12    4     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA---ABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.13    2     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA-----EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA148.14    1     
CBoBACAAoAoAoACAACABAAAABABEAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAA-----EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAAAAAACAAABACEAABCEAAABCAAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.2     4     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.3     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAA-BAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.4     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoAAACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.5     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAoCA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA149.6     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACCAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.7     3     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAAoAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.8     1     
CBoBACAACAoA--CAAAABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.9     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.10    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAA--AACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.11    2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAA-AAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.12    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oAoAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAAB-AAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.13    2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA149.14    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oAoAACAAACAAoBACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAA--AABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.1     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCAAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.2     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABAAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.3    10     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.4     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAA-BAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.5     4     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAA-BACEAABCEAAABAEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.6     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.7     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCAAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA150.8     2     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAA-BAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA151.1     1     
CBoBACAACAoA--CAACABAoAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA151.2     2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA151.3     1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA152.1     1     
CBoBACAAoAoAoACAACABAAAABABEAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA152.2     3     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA152.3     1     
CBoBACAACAoAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAAoAoABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAA-----------oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA156.1*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACCACAAAA-oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAA-BAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA157.1*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACCACAAAA-oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAA-BAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA157.2*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACCACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAA--BAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA158.1*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAA-oACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA158.2*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAAA-oACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA158.3*    2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHB-B
IIIA158.4*    2     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACCACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAA-BAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB
IIIA159.1*    1     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEoACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAAB-AAAABAAA-EAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB
IIIA159.2*    5     
CBoBACAACAoA--CAACABAAA-BABAAEAABBAABAAAAAoACABAEAACA-oACAAABAAACAoACACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAA-EAAABAABAAFAAA-FAABoHBBB


Back to the top

Class IIIB

43 alleles, 14 different codes


Name       Copies
IIIB110.1     4     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA------------------------------------CAAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB128.1     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFAACAA------------------EAAEAAACACAFAACAAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB141.1     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAA-FACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAA---FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB142.1     2     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAA-CAAFAAAA-FAABoACAoAAAAAB
IIIB143.1     4     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAA-FACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB143.2     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAA-FACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAoFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB143.3     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAA-FCAAAAFACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAA-BCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB143.4     5     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAA-FAABoACAoAAAAAB
IIIB144.1    16     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB144.2     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACoAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB144.3     2     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAAB-AAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB145.1     2     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAA-FACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAAAFAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB145.2     1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-FAAACACAAAAFCAAAAFACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB
IIIB145.3     2     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAFACEAAACACAFACECCAFAoBoBAoFACEAAACAAAFA-CAAACACAAAAFCAAAAFACEoEAFAEAFACAAFACEAEAABAAAA-FAAAFAAAABCAAFAAAAAFAABoACAoAAAAAB

Back to the top

Rare (unalignable) alleles

7 alleles, 7 different codes


Name       Copies
R31.1         1     
CBoBoAAAFACCAAABAAAABACAAAAFBBB
R34.1         1     
CBoBoFAFAAACAAAAFACAAAABAACAAAFBBB
R41.1         1     
CBoBoFAFAAACACAAAAAFACAAAAFAAABAACAAAFBBB
R44.1         1     
CBoBoFAFAAAAACAAACAAAABAAAAAAAFAABABABCAABBB
R42.1         1     
CABoCABCAAACAoAAFABCFABABAAAAFAAACAAoAAAAB
R188.1        1     
CBoBoBACAEAACAAAABoAAAoCBAAAAACABoAAAAABAAACABBAFAEAFAAAFAAABABABCAABAAAABAAABABAAAABAAAABABCAABBAAABACEAoAAAABCAFAACAACAACAAAFAFAAABABCAABBAAABACAEAAAABCAFAACAACAACAAAFAFACAACAAoBABAAAoAB
R213.1        1     
CBoBoBAoFAEAAACEAAACAFAAAAoBACAACAoACAACAACABAoACAACAACAoACAACAACAoBACAACAoACAACABAAAABABAAEAABBAABAAAAoACABAEAACAoACAAABAAACAoAAACAAAABAABAAAoAAAAoACAACAAACAAABACEAABCEAAABCEAAAABCAAAABAAAEAAABAABAAFAAAAFAABoHBBB

Total  876 alleles, 189 different codes


Back to the top

 


[University Home] [Faculty of Medicine and Biological Sciences Home] [University Search][University Help][University Home] [Faculty of Medicine and Biological Sciences Home] [Department of Genetics Home] [Staff member home page] [University Index A-Z][University Search][University Help]
Last updated: 8 September, 2005
Celia A. May
The views expressed in this document are those of the document owner, John D.H. Stead